Lärvuxpedagogernas Rikskonferens 2020 flyttas till oktober 2021

På grund av Coronaepidemins följder har styrelsen för Lärvuxpedagogernas riksförening i samråd med arrangören Växjö kommun beslutat att flytta årets planerade konferens till 13–14 oktober 2021.

Antalet anmälningar är i dagsläget mycket litet. Epidemin och dess effekter beräknas fortgå under en längre tid och kommer sannolikt påverka deltagarantalet mycket negativt. Att trots detta genomföra konferensen skulle vara oansvarigt på många sätt, inte minst ekonomiskt. Därför väljer vi att skjuta på konferensen.

Vi jobbar för att bibehålla nuvarande konferensprogram. Eventuella ändringar redovisas kontinuerligt på hemsidan.

Till er som redan anmält er till årets inställda konferens: Inga faktureringar har gjorts och era anmälningar stryks.

Till er som bokat logi i samband med att ni registrerade er till konferensen: logibokningen kommer att avbokas automatiskt. Till er som har bokat logi direkt med hotellen, ber vi er att själva kontakta hotellet för avbokning.

Och glöm inte att betala medlemsavgiften för 2020. Vi behöver allt stöd vi kan få.

Väl mött i Växjö 2021!

Styrelsen
Lärvuxpedagogernas riksförening